Mai multe detalii despre modul de funcționare al website-ului www.ilustromania.com

Găsești mai jos toate informațiile de care trebuie să fi conștient atunci când utilizezi website-ul nostru. Gânduri bune !

Termeni și condiții

Site administrat de – S.C. ILUSTROMANIA S.R.L.

Numele companiei: S.C. ILUSTROMANIA S.R.L.

Adresa companiei: România, București Sectorul 1, Bulevardul Nicolae Bălcescu, Nr. 32-34, Etaj 3, Ap, II

Adresa de email: ilustromania@gmail.com

Număr de telefon de contact: 0753759279

Definiții

În cadrul acestor Termeni și Condiții Generale următorii termeni se definesc după cum urmează:

Client: orice persoana fizică sau juridică care comanda Produse de la Vânzător și/sau cu care Vânzătorul discută sau negociază încheierea unui Contract;

Defect: orice defect, eroare a Produselor în raport cu Caracteristicile Tehnice precum și orice alta funcționare necorespunzătoare a Produselor;

Termen de livrare: termenul la care Produsele trebuie livrate, după cum se stabilește în de comun acord în funcție de tipul comenzii dacă are sau nu personalizare; Termenul de livrare pentru produsele fără personalizare este de obicei cel afișat pe site;

Vânzător: Administratorul acestui site, S.C. ILUSTROMANIA S.R.L., cu datele de identificare prezentate mai sus;

Cont: secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii.

Site: domeniul www.ilustromania.com și subdomeniile acestuia.

Comanda: un document electronic care exprimă intenția Cumpărătorului că prin intermediul Site-ului să achiziționeze Bunuri și Servicii oferite pe Site.

Bunuri și Servicii: orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Contract: reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Tranzacție: încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către Vânzător, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de plăți agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Produse: un contract de către sau în contul Vânzătorului, precum și orice servicii ce urmează a fi prestate de Vânzător, inclusiv consultanta și expresii creative;

Specificație/Caracteristici Tehnice: descrierea Produselor comandate de Client, ce sunt menționate sau la care se face referire în Comanda sau Contract.

Aplicabilitate

Definițiile din această secțiune sunt aplicabile tuturor documentelor publicate pe Site.

Prin utilizarea acestui Site vă exprimați acordul asupra condițiilor de utilizare specificate.

Prin înregistrarea unei adrese de email și a unei parole și autentificarea cu acestea pe Site confirmați acordul cu aceste condiții de utilizare, inclusiv asupra serviciilor care sunt condiționate de autentificarea pe Site. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, părăsiți site-ul și nu realizați înregistrarea adresei de email, nu realizați autentificarea în aplicație și nu încărcați date în aplicație.

Cu excepția cazurilor în care se stabilește altfel, în scris, acești Termeni și Condiții Generale se aplica tuturor ofertelor și prețurilor Vânzătorului și tuturor contractelor încheiate între Vânzător și Client.

Plasarea comenzii. Contractul de vânzare cumpărare. Livrarea.

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale. Înregistrarea unei comenzi pe site se poate face fără condiția ca utilizatorul să deschidă un Cont pentru site.

După plasarea comenzii Cumpărătorul va primi o comunicare, prin email privind înregistrarea comenzii.

Contractul se va considera încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii. Notificarea de expediere a comenzii va conține principalele elemente ale obligațiilor contractuale (în principal, dar fără a se limita la acestea, descrierea bunurilor, număr de comandă, data de livrare, mijloc de livrare, preț și ale costuri adiționale, modul de exercitare a dreptului de retragere din contract).

Documentele și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție.

Pentru motive justificate Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi sau la unele din modalitățile de plata acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul. Cumpărătorul se poate adresa Vânzătorului la adresele furnizate pe Site, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor menționate.

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături. În pasul următor va alege modul de plată din opțiunile indicate expres. Deși Vânzătorul face cele mai bune eforturi că informația privind stocurile disponibile să fie actuală, adăugarea unui bun în coșul de cumpărături nu înseamnă că acesta este disponibil. În cazul în care unele produse comandate de către Client printr-o comandă efectuată cu plata efectuată în avans (prin transfer bancar confirmat sau prin soluția online de plata cu cardul) nu mai sunt disponibile pe stoc sau nu mai pot fi realizate la comandă din motive independente de ilustromania.com/ro și/sau S.C. ILUSTROMANIA S.R.L., Vânzătorul vă informa Clientul asupra acestui fapt imediat ce cunoaște indisponibilitatea și va dispune rambursarea sumelor achitate în avans în termen de maxim 14 zile de la notificarea clientului.

La comenzile “personalizate”, Clientul poate comunica cu Vânzătorul prin serviciul de chat pus la dispoziție la fiecare Produs unde sunt disponibile astfel de comenzi, pentru a afla în ce măsură se pot face măsurile și/sau personalizările cerute. Comanda finală vă fi confirmată, pentru aceste servicii. Atunci când prețurile sunt stabilite în cadrul unei acțiuni promoționale sau alte situații speciale acest lucru vă fi menționat și vă fi arătată perioada de timp pentru care aceste prețuri sunt valabile.

Pentru finalizarea comenzii, Cumpărătorul trebuie să acționeze butonul de comandă disponibil pentru acest scop.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Totuși, Cumpărătorul poate corecta datele personale sau alte date introduse de către acesta, fără a putea modifica produsele comandate, până la momentul în care Comanda va fi considerată procesată (gata de expediere) de către Cumpărător și însoțită de această mențiune în pagina de internet cu informații despre starea comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului în scopul onorării comenzii.

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresată Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății electronice;

– invalidarea tranzacției de către procesatorul de plăți agreat în cazul plății electronice;

– datele furnizate de către Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.

Cumpărătorul nu poate efectua modificarea comenzii dacă aceasta a fost deja achitată prin ordin de plată sau plata online.

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locul indicat în Comandă (înțelegând prin livrare semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door, prin serviciile societății de curierat.

Termenul de livrare este indicat pentru fiecare produs în parte. Pentru comenzile “personalizate” termenele de livrare sunt indicative; clientul va comunica cu magazinul prin serviciul de chat pus la dispoziție la fiecare Produs unde sunt disponibile astfel de comenzi, pentru a se stabili un termen de livrare. Confirmarea comenzii va include și termenul de livrare astfel agreat.

În cazul în care sunt comandate mai multe produse, termenul de livrare va fi considerat termenul de livrare pentru produsul cu termenul de livrare cel mai îndepărtat.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Factura vă fi emisă în format electronic. Datele din factură nu pot fi corectate după ce comanda figurează ca fiind procesată, Cumpărătorul asumându-și responsabilitatea pentru datele transmise.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României. Comenzile care trebuie livrate în afara teritoriului României, vor fi acceptate numai după confirmarea unui mijloc de livrare și de plată, precum și termen de livrare, stabilite de comun acord între Vânzător și Cumpărător.

Cumpărătorul poate exercita în 14 zile de la data recepționării bunurilor dreptul de retragere conform condițiilor expuse în secțiunea privind Dreptul de retragere. Dreptul de retragere prevăzut la alineatul următor se aplică doar consumatorilor – persoane fizice, în acord cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 34/2014.

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către Vânzător, aceștia fiind opozabili Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea check boxului corespunzător din Site.

Prezentul Contract este supus legii române. Litigiile vor fi soluționate de către instanțele române competente. În situația în care nu există o normă imperativă care să dispună altfel, competența vă aparține instanțelor competente din Municipiul București.

Prețuri și modalitatea de plată

Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în Lei (RON) și includ T.V.A și sunt indicative. Prețul total calculat în lei vă fi afișat în formularul de Comandă.

În situația în care Cumpărătorul ar fi ținut să plătească costurile expediției, Cumpărătorul va primi informații privind costurile legate de expediere, înainte de a confirma Comanda. În cazul în care costul de expediere nu poate fi determinat la momentul comenzii, Cumpărătorul va primi cel puțin informații privind factorii obiectivi în funcție de care se va determina costul expedierii, și o estimare a costului. Costul expedierii în străinătate se stabilește prin convenție între Cumpărător și Vânzător, convenție încheiată prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție de platforma www.ilustromania.ro.

În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plata sunt specificate în fiecare Comandă.

Cumpărătorul are posibilitatea să folosească următoarele opțiuni de de plată:

– plată cu mijloace de plată electronice (card),

Vânzătorul vă emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii.

Vânzătorul vă transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute, precum şi chitanța pentru orice plăți în numerar aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului și prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

Pentru orice erori de facturare vă rugăm să contactați la email ilustromania@gmail.com, sau numerele de telefon +40753759279.

Datele cardului de plată ale Cumpărătorului nu vor fi accesibile Vânzătorului și nici nu vor fi stocate de către Vânzător. Aceste date sunt disponibile numai către procesatorul de plăți integrat în Site, către instituția de autorizare a Tranzacției.

Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este MobilPay.

În anumite cazuri, pentru menținerea securitățîi Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului său, sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate.

Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale). Cumpărătorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea parolei către terți.

Dreptul de retragere

Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un bun sau să renunțe la un serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără să fie necesară invocarea unui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui bun sau renunțare la un serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa formularul de retur ce se regăsește la LINK CĂTRE RETUR

În cazul în care Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (patrusprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma vă fi returnată după cum urmează:

– pentru Comenzile achitate cu card online – prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

– pentru Comenzile achitate prin ordin de plată – prin restituire în contul din care s-a făcut plata;

– pentru Comenzile achitate cu ramburs/Card bancar- prin virament bancar.

Vânzătorul vă putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile.

Potrivit OUG nr. 34/2014 sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

– contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

– furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

– furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărator sau personalizate în mod clar;

– furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

– furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătății sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;

– furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparable amestecate cu alte elemente;

– furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care Vânzătorul nu le poate controla;

– contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

– furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

– furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

– furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Excepțiile arătate mai sus se aplică în principal Produselor a căror comandă este plasată cu mențiunea „personalizat”.

În situația în care bunul este înapoiat de Cumpărător deteriorat, cu excepția uzurii normale, Vânzătorul își rezervă dreptul de a reține suma corespunzătoare reducerii valorii bunului că urmare a deteriorării.

În cazul în care Produsul este returnat, Cumpărătorul răspunde pentru deteriorarea produsului pe perioada transportului, exceptând cazul în care a optat să predea produsul către curierul indicat de către Vânzător/Administratorul site-ului.

Garanție

Produsele vândute prin intermediul platformei ILUSTROMANIA.COM, se bucură de garanție conform legislației în vigoare.

Toate produsele sunt vândute însoțite de certificate de garanție.

În cazul în care produsul livrat nu este însoțit de un certificat de garanție, vă rugăm să ne contactați la ilustromania@gmail.com pentru a vă expedia un astfel de certificat.

În cazul unei defecțiuni urmați instrucțiunile din certificatul de garanție privind modul în care produsul poate fi reparat sau schimbat.

În cazul în care prin certificatul de garanție nu se prevede altfel sunt disponibile următoarele opțiuni pentru Cumpărător:

– în cazul unui produs ce poate fi reparat: produsul va fi reparat sau va fi schimbat la alegerea Clientului,

– în cazul unui produs ce nu poate fi reparat: produsul va fi schimbat fără costuri suplimentare,

– dacă nu există opțiunea de a fi reparat sau schimbat: Clientului i se va rambursa suma.

Prevederile de mai sus nu aduc atingere dreptului de retragere al clientului.

Proprietate intelectuală

Conținutul website-ului www.ilustromania.com este protejat de legile naționale și internaționale de copyright și marcă înregistrată. Este interzisă copierea, reproducerea, republicarea, afișarea, transmiterea sau distribuirea în orice mod a materialelor aflate pe website-ul ilustromania.com fără acordul sau invitația administratorului.

În special, nu este permisă copierea, modificarea sau expunerea numelor, logo-urilor, textului sau imaginilor grafice ale website-ului www.ilustromania.com în orice mod în afara cazului existenței unei permisiuni în scris din partea administratorului.

De asemenea, nu este permisă redistribuirea paginilor website-ului folosind tehnica de “framing” fără existența unei permisiuni clare în scris sau modificarea sau folosirea paginilor, textului, imaginilor sau conținutului website-ului fără acordul administratorului.

Atunci când în cadrul site-ului sunt utilizate mărcile sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale unor terți acest lucru este menționat.

Conținutul generat de către utilizatori

Prin înregistrarea ca utilizator al site-lui următoarele reguli vor fi urmate în privința oricăror materiale (text, fotografii, video, etc.)

– Să se folosească un limbaj civilizat, neofensator pentru alte persoane.

– Să nu promoveze violența, discriminarea, sau alte comportamente ilegale sau antisociale.

– Să se asigure că conținutul publicat este încadrat corect la categoria corespunzătoare.

– Să se asigure că informațiile sunt corecte, realiste, neînșelătoare și că sunt respectate drepturile unor terți, precum dreptul de autor, dreptul asupra mărcii, drepturi de licență, dreptul la viață privată.

– Să nu facă publice date personale, precum nume de persoane însoțite de adrese, numere de telefon, adrese de email, etc.

– Să nu înscrie informații sau link-uri către site-uri comerciale, sau publicitate comercială.

În cazul în care aceste reguli sunt încălcate conținutul provenit de la utilizatori va fi îndepărtat de către administratorul site-ului, fără nicio notificare către utilizator.

Livrarea comenzilor

Modalități de plată:

– online prin card bancar

– ramburs (pentru comenzi mai mici de 5000 lei – TVA inclus);

Online cu card bancar prin Netopia MobilPay (Visa/Maestro/Mastercard)?

Dacă ați ales metoda de plata “Online prin card bancar”, va trebui să completați un formular cu informațiile despre cardul dvs. în pagina securizată a procesatorului de plăți.

– Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului “3-D Secure” elaborat de organizațiile care asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.

– “3-D Secure” asigură, în primul rând, ca nicio informație legată de cardul dvs. să nu fie transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plăți, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard.

De reținut! Pentru plățile prin card bancar nu este perceput niciun comision!

Modalități de livrare:

– livrare prin curier X în toată România;

Coletul se pune pe curier în X - Y  zile de la plasarea comenzii.

Politica de Confidențialitate

Politica Privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Prezenta Politică are scopul de a prezenta modul în care datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate de către S.C. ILUSTROMANIA S.R.L.

De asemenea, prin această Politică informăm persoanele vizate despre drepturile pe care le au în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare, acestea fiind denumite în continuare Legislația GDPR.

Prin prelucrare se va înțelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.


Cine Suntem?

OKAY DESIGN AND DEVELOPMENT S.R.L este operator de date cu caracter personal, cu sediul în România, Județul Iași, Municipiul Iași, Strada Gării, Nr. 13, Camera 3, Bloc L13, Etaj 1, Apartament 1, număr de telefon 0753759279, adresă de e-mail: ilustromania@gmail.com. În cuprinsul acestui document, S.C. ILUSTROMANIA S.R.L. va fi denumit ”ILUSTROMANIA” sau ”Operatorul”.


În conformitate cu Legislaţia GDPR în vigoare, ILUSTROMANIA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal care îi sunt furnizate. ILUSTROMANIA prelucrează datele cu caracter personal în condiții de legitimitate, implementând măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform prevederilor Legislației GDPR.

Pentru orice întrebări, sesizări sau comunicări legate de datele cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la datele de contact precizate mai sus.

Ce Date cu Caracter Personal Prelucrăm?

În principiu, orice informație care identifică sau poate identifica, direct sau indirect, o persoană fizică este o dată cu caracter personal.

ILUSTROMANIA  prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

a) informaţii de identificare: nume, prenume;

b) date de contact: număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de domiciliu, adresă de contact;

c) alte informații necesare furnizării produselor ILUSTROMANIA/ derulării relației contractuale/ de afaceri: produse achiziționate/ comandate/ returnate, adresă de livrare;

d) date colectate în trecut în baza unor dispoziții legale în prezent abrogate, a căror perioadă de retenție nu a expirat: CNP, serie și număr act de identitate pentru emiterea facturilor fiscale etc.;

e) date din comunicările, sesizările, cererile persoanelor vizate efectuate în scris sau verbal, prin intermediul paginii de internet a Operatorului, al conturilor Operatorului de rețele sociale, al telefonului, faxului, e-mail-ului: de exemplu, nume și prenume, adresă, e-mail, telefon, alte date furnizate în cadrul comunicărilor/ sesizărilor/ cererilor/ discuțiilor.

f) date privind dispozitivul folosit pentru accesarea paginii de internet a Operatorului: tipul și numărul unic de identificare al dispozitivului (IP), sistemul de operare utilizat, limba preferată de dispozitiv;

g) cookie-uri și tehnologii similare (ex. pixeli): detalii cu privire la acestea, modul de funcționare și inactivare găsiți în pagina Politica de utilizare cookies.

ILUSTROMANIA își rezervă dreptul de a solicita alte date necesare pentru desfășurarea activității sale, strict în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Cine Sunt Persoanele Vizate?

În contextul acestei Politici, termenul persoane vizate se referă la vizitatorii paginii de internet www.ilustromnia.com și ai conturilor de rețele sociale ale căror utilizator este ILUSTROMANIA (ex. Facebook, Instagram, Twitter etc.), precum și la persoanele ale căror date sunt furnizate Operatorului de alte persoane vizate. Persoanele vizate pot furniza datele cu caracter personal atât în nume propriu, cât și în calitate de reprezentanți ai unor entități juridice.

Operatorul colectează date cu caracter personal obținute fie direct de la persoana vizată, fie indirect de la terți (cum ar fi alte persoane vizate, entități juridice pentru care persoana vizată acționează în calitate de reprezentant/ persoană de contact/ împuternicit, operatori privați sau publici, inclusiv autorități ale statului) sau din documente publice, după caz.

În cazul în care o persoana vizată furnizează ILUSTROMANIA  date cu caracter personal despre alte persoane, acesta are obligația de a informa respectivele persoane vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul în care alegeți să comunicați cu noi prin intermediul rețelor de socializate, precizăm faptul că operatorii de date care administrează aceste platforme prelucrează la rândul lor conținutul mesajelor transmise prin aceste mijloace, conform politicilor proprii de prelucrare date cu caracter personal/ de confidențialitate.

În Ce Scopuri Prelucrăm Datele cu Caracter Personal și Care Sunt Temeiurile Legale ale Prelucrătorilor?

Pentru a putea beneficia de produsele și serviciile ILUSTROMANIA sau pentru a avea acces la anumite funcţionalităţi sau servicii ale paginii de internet, este necesar să furnizați anumite date cu caracter personal pentru a vă putea furniza serviciul sau pentru a vă oferi acces la funcţionalitatea respectivă. Vă informăm că, dacă decideţi să nu ne furnizaţi informațiile obligatorii, este posibil ca solicitarea dumneavoastră să nu poată fi finalizată și să nu puteţi beneficia de anumite servicii ILUSTROMANIA sau funcţionalităţi ale paginii de internet.

În cazul comunicărilor comerciale/ activităților de marketing, vom prelucra datele cu caracter personal numai în cazul în care v-ați exprimat un consimțământ expres în acest scop.

Fiecare temei legal în baza căruia prelucrăm datele cu caracter personal este stabilit în acord cu scopul pentru care sunt prelucrate aceste date.

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal sunt următoarele:

 1. Înregistrarea persoanei vizate în calitate de client sau reprezentant al clientului pe pagina de internet ILUSTROMANIA, conform articolului 6 alineatul 1) litera b) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a face demersuri la cerere dvs. În vederea încheierii contractului de vânzare a produselor operatorului, conform termenilor și condițiilor de vânzare ale ILUSTROMANIA.
 2. Comuncări comerciale, activități de marketing, conform articolului 6 alineatul 1) litera a) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în baza consimţământului dat, indiferent de modalitatea prin care acest consimțământ a fost exprimat: fizic sau online.
 3. Îndeplinirea unei obligaţii legale care revine Operatorului, conform articolului 6 alineatul 1) litera c) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu pentru întocmirea și păstrarea evidențelor contabile, îndeplinirea obligațiilor fiscale, furnizarea de date către autoritățile competente etc., având în vedere legislația aplicabilă (ex. legea nr.82/1991 a contabilității, Codul Fiscal, Codul de Procedură Civilă/ Penală etc.).
 4. Încheierea și executarea contractului de vânzare-cumpărare produse/ executare de servicii, conform articolului 6 alineatul 1) litera b) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu pentru a livra produsul, pentru a furniza și beneficia de garanția oferită prin contract, pentru a efectua eventualele retururi etc., conform contractului încheiat.
 5. Soluționarea solicitărilor, cererilor, reclamațiilor primite de ILUSTROMANIA, conform articolului 6 alineatul 1) litera b) sau f) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu pentru a contacta persoana vizată în vederea obținerii de detalii privind cererea acesteia.
 6. Analiza utilizării paginii de internet în scopul analizării funcționalității site-ului, îmbunătățirii serviciilor noastre și a experienței persoanei vizate pe pagina de internet a ILUSTROMANIA, conform articolului 6 alineatul 1) litera a) din GDPR. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de exemplu a înțelege cum navigați pe paginile de internet ale ILUSTROMANIA și a optimiza modul de utilizare a acestora. Astfel, vom păstra și evalua informații cu privire la vizitele dumneavoastră recente pe site-ul nostru, precum și la modul în care vă deplasați printre diferitele secțiuni ale site-ului nostru în scopuri de analiză, pentru a înțelege modul în care oamenii utilizează site-ul nostru, astfel încât să îl putem face mai intuitiv.

Cât Timp Prelucrăm Datele cu Caracter Personal?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe o perioadă limitată de timp, astfel cum este necesar desfășurării activității ILUSTROMANIA raportată scopului prelucrării și prevederilor legale aplicabile. De exemplu, în scopul îndeplinirii obligațiilor din materia arhivării, vom prelucra datele cu caracter personal pentru o perioadă de maximum 10 (zece) ani de la încheierea exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite documentele financiar contabile justificative care conțin respectivele date cu caracter personal.

Dacă prelucrarea este efectuată în scop de comunicări comerciale/ activități de marketing, datele cu caracter personal sunt stocate pe durata valabilității consimțământului de marketing, la care se adaugă o perioadă de 3 (trei) ani – termenul general de prescripție – de la retragerea acestuia. În situația în care vă retrageți consimțământul, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop din momentul retragerii consimțământului.

Ulterior, după ce termenele de păstrare expiră, vom proceda la ştergerea datelor cu caracter personal.

Cui Transmitem Datele cu Caracter Personal?

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către ILUSTROMANIA, în calitate de operator de date şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

a) instituții/ autorități centrale și locale în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale ILUSTROMANIA (ex. ANAF, executori judecătorești, registre publice, poliție, parchet etc.);

b) instanțe de judecată în vederea formulării de acțiuni, apărări și reprezentării în instanță;

c) colaboratori/ furnizori de servicii utilizați de către ILUSTROMANIA în activitatea sa inclusiv, dar fără a se limita la domenii precum: IT, contabilitate, instruiri, audit, servicii juridice, asigurări, transmiterea de newsletter și comunicări comerciale etc.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior, care au luat măsuri adecvate de protecţie, conform prevederilor legale, pentru a asigura că aceştia îşi respectă obligaţiile privind protecţia datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal pot fi transferate (ex. accesate, consultate etc.) și către alte entități în vederea inițierii și încheierii altor contracte/ relații de afaceri.

ILUSTROMANIA poate transfera date cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European (așa-numitele țări terțe) recunoscute de Comisia Europeană cu un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal sau, dacă nu, numai dacă un nivel de protecție a datelor cu caracter personal adecvată de cea a Uniunii Europene, este garantată în mod contractual de beneficiarii situați în țara terță (de exemplu prin semnarea clauzelor contractuale standard prevăzute de Comisia Europeană). Informații suplimentare pot fi solicitate în scris la adresa de e-mail: ilustromania@gmail.com

Care Sunt Drepturile Persoanei Vizate și Cum Pot Fi Exercitate?

Conform prevederilor legale aplicabile (articolele 12-22 din GDPR), persoana vizată are următoarele drepturi:

a) dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține confirmarea faptului că datele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către ILUSTROMANIA, iar în caz afirmativ, de a obține accesul la acestea, precum și anumite informații, inclusiv prin furnizarea unei copii a datelor cu caracter personal prelucrate;

b) dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;

c) dreptul la ştergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”), care poate fi exercitat în situațiile reglementate expres de lege (de exemplu, în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală);

d) dreptul la restricţionarea prelucrării, care poate fi exercitat în situațiile reglementate expres de GDPR (de exemplu, în cazul în care se contestă exactitatea datelor cu caracter personal pe perioada necesară pentru clarificarea situației sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea prelucrării acestora);

e) dreptul la portabilitatea datelor, în temeiul căruia persoana vizată poate primi datele sale cu caracter personal pe care ILUSTROMANIA le prelucrează prin mijloace automate, în executarea unui contract sau în baza consimțământului persoanei vizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita că datele cu caracter personal să fie transmise altui operator de date;

f) dreptul la opoziţie, în temeiul căruia persoana vizată se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al ILUSTROMANIA (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este învestit Operatorul;

g) dreptul de a solicita și a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii luate în privința dumneavoastră, care produce efecte juridice și care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată;

h) dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal bazate pe acest temei legal, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

i) dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau unei instanţe competente; în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate, vă puteți adresa oricând, cu o plângere sau o sesizare în acest sens, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postai 010336, Bucureşti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteți introduce o acţiune în justiţie, pe rolul instanţelor judecătoreşti competente.

Cum Contactez Operatorul?

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR, vă rugăm să ne contactați la următoarele date de contact: ILUSTROMANIA, România, Județul Iași, Municipiul Iași, Strada Gării, Nr. 13, Camera 3, Bloc L13, Etaj 1, Apartament 1, număr de telefon 0753759279, adresă de e-mail: ilustromania@gmail.com. ILUSTROMANIA va răspunde solicitării dumneavoastră în termen de o lună de zile de la primirea solicitării, conform GDPR, perioadă care poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor aflate în curs de soluționare în cadrul ILUSTROMANIA. ILUSTROMANIA vă va transmite o informare în acest sens.

Retur

Dreptul de Retragere


Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un bun sau să renunțe la un serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără să fie necesară invocarea unui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui bun sau renunțare la un serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește la AICI TREBUIE PUS LINK CĂTRE SECȚIUNEA ÎN CARE SE REGĂSEȘTE.

În cazul în care Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (patrusprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

– pentru Comenzile achitate cu card online – prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

– pentru Comenzile achitate cu ramburs/Card bancar- prin virament bancar.

Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile.

Potrivit OUG nr. 34/2014 sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

– contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

– furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

– furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărator sau personalizate în mod clar;

– furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

– furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;

– furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparable amestecate cu alte elemente;

– furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care Vânzătorul nu le poate controla;

– contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afară celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

– furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

– furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

– furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Excepțiile arătate mai sus se aplică în principal Produselor a căror comandă este plasată cu mențiunea „personalizat”.

În situația în care bunul este înapoiat de Cumpărător deteriorat, cu excepția uzurii normale, Vânzătorul își rezervă dreptul de a reține suma corespunzătoare reducerii valorii bunului ca urmare a deteriorării.

În cazul în care Produsul este returnat, Cumpărătorul răspunde pentru deteriorarea produsului pe perioada transportului, exceptând cazul în care a optat să predea produsul către curierul indicat de către Vânzător/Administratorul site-ului.

Cookies

1. Politica de utilizare cookie

Această politică se referă la cookie-urile și la tehnologiile similare folosite, după caz, în website-urile și aplicațiile operate de S.C. ILUSTROMANIA S.R.L. cu sediul social în Municipiul Iași, Strada Gării, nr. 13, camera 3, Bloc L13, Scara A, denumită în continuare ILUSTROMANIA.

Cookie-urile sunt folosite pentru următoarele scopuri:

 • funcționarea site-ului
 • performanța site-ului
 • analiza comportamentului vizitatorilor site-ului
 • de înregistrare
 • Publicitate

Această politică se completează cu politica ILUSTROMANIA cu privire la protecția datelor personale în general pe care o puteți găsi în secțiunea de pe site denumită “Termenii și Condiții” și pe care vă recomandăm să le citiți, acestea incluzând informații suplimentare utile.

Protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal este un obiectiv important pentru ILUSTROMANIA. Pentru orice întrebare, vă rugăm să ne contactați la ilustromania@gmail.com.

2. Ce este un cookie?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator, de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului către un server ILUSTROMANIA.

3. La ce sunt folosite cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile ILUSTROMANIA pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor. Ca de exemplu:

 • preferințele în materie de confidențialitate online
 • coșul de cumpărături
 • publicitate relevantă.

De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime, agregate, care ne ajută să înțelegem modalitatea prin care un utilizator beneficiază de paginile noastre de internet, oferindu-ne posibilitatea de a îmbunătății structura și conținutul lor, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.

4. Ce cookie-uri folosim?

Folosim doua tipuri de cookies:

 1. de sesiune - fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la închiderea sesiunii de navigare sau închiderea aplicației (browser-ului web)
 2. persistente - fișiere care rămân în terminalul utilizatorului pe o perioada definită de parametrii acelui cookie sau până sunt șterse manual de utilizator


Cookie-urile fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă determinată de parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

5. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:

 • cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului
 • cookie-uri de analiză
 • cookie-uri pentru publicitate

Pentru o bună funcționare a site-ului, cookie-urile și/sau tehnologiile similare strict necesare sunt esențiale, fiind setate pe dispozitivul dvs. la accesarea site-ului sau în urma acțiunilor efectuate în site, după caz. Puteți bloca cookie-urile, însă, în acest caz, anumite secțiuni ale site-ului nu vor funcționa corect.

6. Conțin cookie-urile date personale?

Cookie-urile, în sine, nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în multe cazuri, nici nu identifică personal utilizatorii de internet. Există însă situații când datele personale pot fi colectate prin utilizarea cookie-urilor pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator sau pentru a oferi utilizatorului o experiență mai adaptată preferințelor sale. Astfel de date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

7. Blocare cookie-uri

În cazul în care doriți sa blocați cookie-urile, unele funcționalități ale site-ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera anumite disfuncționalități sau erori în folosirea site-ului nostru. De exemplu, blocarea cookie-urilor vă poate împiedica să:

 • cumpărați online
 • vă autentificați în contul dvs.
 • să deveniți membru al site-ului

În cazul în care ești de acord cu aceste limitări și dorești să blochezi cookie-urile, urmează instrucțiunile disponibile la acest link.

Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar aveți posibilitatea să modificați setările pentru a bloca unele sau toate cookie-urile.

Alege browser-ul tău din lista de mai jos pentru a afișa instrucțiunile pe care trebuie să le parcurgeți după deschiderea browser-ului.

Link-ul de mai sus nu aparține site-ului ILUSTROMANIA, din acest motiv, ILUSTROMANIA nu este responsabil de conținutul acestuia.

8. Administrarea preferințelor cu privire la plasarea de cookie-uri

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor și/sau a tehnologiilor similare pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-uri sunt trimise către terminalul său.

Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web).

9. De ce sunt cookie-urile și/sau tehnologiile similare importante pentru Internet?

Cookie-urile și/sau tehnologiile similare ajută la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator, fiind un punct central al funcționării eficiente a Internetului. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri sau părți ale site-urilor imposibil de folosit.

Dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi, cu respectarea legislației, publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple importante prin care se aplică cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului (categorii de produse și servicii)
 • oferte adaptate intereselor utilizatorilor
 • reținerea parolelor
 • reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search)
 • limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator.

Măsurarea, optimizarea și adaptarea caracteristicilor de analiză, precum:

 • confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website
 • tipul de conținut vizualizat
 • modul prin care un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc.).

Website-urile derulează aceste analize privitoare la utilizarea lor pentru a-și îmbunătăți serviciile în beneficiul utilizatorilor.

10. Securitate și aspecte legate de confidențialitate

În general, browserele integrează setări de confidențialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată, după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

 • Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru dumneavoastră al securității utilizării cookie-urilor.
 • Dacă sunteți singurul utilizator al unui computer, puteți seta, dacă doriți, termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și a datelor personale de acces.
 • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.

11. Linkuri și informații suplimentare utile

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Mmmm... cookies ! 

Continuând să utilizați site-ul nostru, sunteți de acord cu politica noastră privind cookie-urile. Vezi Politica de Confidențialitate.